Stemme og polaritet

Undervisningen foregår som fælles sang - og stemmeøvelser og som individuel stemmeteknisk vejledning

Stemmen udtrykker alle aspekter af det vi er. Nogle af menneskets mest fremtrædende aspekter er de kønslige. Både mænd og kvinder har brug for at kunne udtrykke feminine og maskuline aspekter, og ved at arbejde med stemmens udtryksmuligheder vil vi samtidigt arbejde med de - måske ubevidste eller undertrykte - maskuline og feminine værdier.

En kniv er ikke det modsatte af en gaffel Maskulinitet er ikke det modsatte af femininitet Der er ikke noget feminint over fravær af mandighed. Og der er ikke noget maskulint over fravær af kvindelighed

Kønsløshed fortrænges af kønsligt forankret væren som mørke fortrænges af lys Brølende Tiger