Mindfulness i dit stemmebrug

Undervisningen foregår som fælles sangøvelser og som individuel sang - og stemmeteknisk vejledning på mindre hold i en tryg og afslappet atmosfære

Ved at arbejde med stemme og mindfulness vil du

  • optræne den årvågne og nysgerrige opmærksomhed og dermed nedtone den kritiske opmærksomhed
  • komme i kontakt med dine styrker og blive tryg ved dine sårbarheder
  • opøve din evne til musikalsk hengivelse og sensualitet
  • træne klarhed og overblik
  • lære at bruge din stemme som indikator på din øvrige tilstand.
  • smitte andre med tryghed og tillid med din stemmeklang og lytteevne
  • blive mere autentisk i din musikalske kommunikation med andre
  • opnå et tantrisk forhold til din stemme og dermed til hele den proces som du er. delfiner