Individuel undervisning - og små udviklingsgrupper

Individuel undervisning - i sang, stemmebrug og personlig gennemslagskraft.

Bliver du rørt af en sang, en tekst eller en anden vigtig sandhed, og lader stemmen udtrykke dette, vil det også røre andre. Så simpelt er det.

Men dit ego kan forstyrre og få dig til at leve dig ind i dig selv i stedet. Det kaldes nervøsitet, generthed, selvhøjtidelighed, hæmninger, krukkeri, kedsomhed. Kært barn – mange navne .

Lær teknikker til at befri dig selv af denne klemme og få et nærværende og kreativt forhold til din stemme og din kommunikation. Og lær at bruge teknikkerne til at hjælpe andre.

Pris kr 500 pr time Introduktionstilbud: De to første timer for kr. 800.

Kontakt mig for aftale.

Udviklingsgrupper

At arbejde med sin krop og stemme sammen med andre er ofte mere virkningsfuldt end at gøre det alene

Derfor danner jeg gerne små grupper (2-8 personer), hvor der arbejdes med individuel stemmetræning og/eller sangteknik

Tilmeld dig også gerne sammen med din partner eller med dine børn. Det kan være meget smukt at se hinanden folde sig ud stemmemæssigt, og for mange er det skønt at arbejde med kommunikation uden at fokusere på at analysere hinandens psyke, men at lege med hinandens æstetiske muligheder.